Historie společnosti

Naše společnost vznikla v roce 2007.

Svou profesní tradici může opřít o dlouhodobé zkušenosti pracovníků v oblasti výstavby, které byly v té době realizovány.

 

V současné době zaměstnává naše společnost pracovníky s profesní skladbou, jež odpovídá technickému a výrobnímu vybavení a schopnostem společnosti.

 

Vedení naší firmy se skládá ze stabilních a zkušených pracovníků s tradicí stavební společnosti s vlastním administrativním zázemím.

 

Po vzniku stavební společnosti bylo využito nejen materiálně-technického zázemí původní společnosti, ale i zkušeností vedoucích pracovníků, co by managmentu. Reálnost tehdejších podnikatelských vizí naší stavební firmy se v minulosti potvrdila. Dokladem toho je i řada realizovaných velkých i menších staveb - staveb nových i staveb rekonstruovaných.

 

 

 

Služby:

Stavební a zemní práce

 

• Doprava a prodej sypkých materiálů

 

• Odvoz suti a zeminy

 

• Odvoz a lividace fekálií

 

• Úklid sněhu

 

• Pronájem kontejnerů

 

• Zemědělské služby